Skip to product information
1 of 2

Set 7 Chakras

Set 7 Chakras

Regular price €24,60 EUR
Regular price Sale price €24,60 EUR
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

1st Chakra Muladhara - Red Jasper

2nd Chakra Svadisthana - Orange Quartz

3rd Chakra Manipura - Citrine

4th Chakra Anahata - Green Quartz

5th Chakra Vishuddha - Sodalite

6th Chakra Ajna - Amethyst

7th Chakra Sahasrara - Translucent White Quartz

Includes an organza pouch.

View full details